Water

Water speelt een vitale rol in het functioneren van het lichaam. Het drinken van de juiste hoeveelheid water is een bepalende factor tussen welzijn en ziekte. Het menselijk lichaam bestaat voor meer dan 65% uit water, anders gezegd, levend lichaamswater. Voor elke 30 kg lichaamsgewicht heeft ons lichaam ongeveer een liter water per dag nodig. Voor iemand van 60 kg. komt dat neer op 2 liter. Water is ons goedkoopste medicijn zoals Dr. Bathmanghelidj schrijft.

De kwaliteit en herkomst van het water heeft een grote impact op onze gezondheid. Masaru Emoto heeft daar veel onderzoek naar gedaan en zichtbaar gemaakt in diverse boeken zoals o.a. water weet het antwoord, de boodschap van water en de geneeskracht van water (verkrijgbaar in de praktijk, evenals diverse boeken van Dr. Bathmanghelidj en andere…).

Ons drinkwater heet zeer goed te zijn, maar er zijn steeds meer medicijnresten die ons water vervuilen (artikel uit de Gezondgids van maart 2009). Dit is een grote zorg voor de waterzuiveringsinstanties, maar de kosten om die resten eruit te filteren staan in geen verhouding tot de inkomsten, en de risico’s worden vooralsnog onderschat.
Ons lichaam heeft meer nodig dan puur kristalhelder water.
Gezond water heeft een perfecte zuur/base balans en bevat vitale mineralen en zuurstof.

In de praktijk van WelZijn Amsterdam is een waterfiltersysteem aanwezig. Middels een eenvoudig testje kunt u zelf direkt het verschil beleven tussen dit gefilterde en geoptimaliseerde water en ander water, zoals kraanwater of mineraalwater uit flesjes.
Vraag hiernaar als u dit wilt ervaren.

je kent de waarde van water niet totdat de bron droogvalt…